Zespół

 

JS  Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

Justyna jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze (KUL) i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW. Ukończyła także studia w INP PAN z zakresu prawa konkurencji.

Jest współautorką publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego.

Posiada ośmioletnią praktykę w profesjonalnej obsłudze klientów zwłaszcza w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej, zdobytą w kancelarii prawnej i patentowej. Specjalizuje się w szczególności w znakach towarowych, prawie autorskim i nieuczciwej konkurencji oraz prawie reklamy.

Posiada bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu sporów sądowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa farmaceutycznego oraz ochrony konkurencji.

 


 

Dorota_Brzosko

Dorota Brzosko

Dorota ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Studiowała Międzynarodowy Biznes i Zarządzanie na uczelni Hanzehogeschool w Holandii w ramach programu stypendialnego Erasmus, a doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w polskich kancelariach jak i podczas zagranicznego stażu w Delhi.

Dorota dołączyła do zespołu kancelarii w styczniu 2014 roku. Zajmuje się głównie zagadnieniami z Departamentu Life Sciences, w tym w szczególności prawem farmaceutycznym, a także sporządzaniem i opiniowaniem umów, doradztwem w zakresie znaków towarowych, prowadzenia postępowań administracyjnych, cywilnych oraz negocjacji.


Paulina Surowiec

Paulina Surowiec

Paulina Surowiec jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych zajmujących się kompleksową obsługą przedsiębiorców oraz prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Paulina dołączyła do Kancelarii KONDRAT w 2016 r.

Zajmuje się głównie zagadnieniami z Departamentu Life Sciences, jak również sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz szeroko rozumianą obsługą przedsiębiorców.