ALERT PRAWNY

ALERT PRAWNY

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 960), zwana dalej nowelizacją, weszła w życie 15 lipca 2016 roku . Kancelaria KONDRAT i Partnerzy przedstawia omówienie najważniejszych zmian wraz z komentarzami na temat skutków ich wprowadzenia.