ALERT PRAWNY

Przekazujemy Państwu kolejną publikację opracowaną przez Zespół Life Science Kancelarii KONDRAT i Partnerzy – Alert prawny pt. „Przedsiębiorca farmaceutyczny w obliczu zmian spowodowanych pandemią COVID-19”.

Publikacja dotyczy zmian prawnych na rynku farmaceutycznym wynikających z Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (uchwalonej w dniu 28 marca 2020 r. w Sejmie i przekazanej do Senatu celem podjęcia dalszych prac legislacyjnych – druk senacki nr 94).

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć między innymi:

  • możliwości ustalania przez ministra zdrowia maksymalnych cen zbytu określonych produktów,
  • ograniczeń w zakresie dystrybucji przez ściśle określone podmioty wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyłącznie do hurtowni farmaceutycznej,
  • kwestii proceduralnych dot. w szczególności prowadzonych postępowań refundacyjnych,
  • wydłużenia obowiązywania aktualnej obecnie Listy produktów objętych finansowaniem ze środków publicznych.

Alert prawny pt. „Przedsiębiorca farmaceutyczny w obliczu zmian spowodowanych pandemią COVID-19” dostępny jest pod następującym adresem: https://kondrat.pl/wp-content/uploads/2020/03/alert_prawny_kondrat_i_partnerzy_20200330.pdf


Źródło: https://kondrat.pl/alert-prawny-przedsiebiorca-farmaceutyczny-w-obliczu-zmian-spowodowanych-pandemia-covid-19/