APTEKA JEDNAK TYLKO DLA APTEKARZA

7 kwietnia br. Sejm (mimo odrzucenia dzień wcześniej poprawki „apteki dla aptekarza” przez Komisję), przegłosował zmianę przepisu dotyczącego podmiotów uprawnionych do zakładania apteki w pierwotnej wersji projektu. Oznacza to, że do prowadzenia apteki będą uprawnione jedynie następujące podmioty:

  • farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Również kryteria demograficzno – geograficzne zostały przegłosowane w pierwotnej postaci, z tym że jednocześnie uwzględniono jednak poprawkę stanowiącą wyjątek od nich. Zgodnie z nią Minister Zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do leków, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno – odległościowych.

Projekt trafi teraz do Senatu.

Przypomnijmy, że:

Dnia 5 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym obradowano w drugim czytaniu nad wersją projektu „Apteka dla aptekarza” zaproponowaną przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji. Przypomnijmy, że efektem prac tej komisji było sprawozdanie z 23 marca, w którym dopuszczono zakładanie aptek nie tylko przez farmaceutów. Zgodnie ze sprawozdaniem następujące podmioty miały być uprawnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki:

  • farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu,
  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność oraz
  • spółki prawa handlowego nie mające osobowości prawnej czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne.

Na posiedzeniu sejmowym zaproponowano skrajnie przeciwstawne poprawki. Zgłoszono poprawkę likwidującą z kręgu osób uprawnionych podmioty inne niż farmaceuta tym samym postulując powrót do pierwotnego brzmienia projektu. Z kolei klub parlamentarny Nowoczesna zaproponował poprawkę, dodającą do podmiotów uprawnionych wypunktowanych powyżej, osoby prawne (w tym spółki kapitałowe). Poprawka ta zakłada zatem brak ograniczeń i kompletne zniesienie zasady „apteka dla aptekarza”.

Już 6 kwietnia poprawki zgłoszone podczas posiedzenia sejmowego zostały ocenione przez Komisję. Rezultatem prac Komisji było sprawozdanie dodatkowe, w którym odrzucono wszystkie wnioski dotyczące kręgu osób uprawnionych zgłoszone przez posłów, zarówno zaostrzające jak i liberalizujące propozycję z 23 marca. Na trzecie czytanie Sejmu trafiła zatem ta sama propozycja w odniesieniu do kręgu osób uprawnionych, która trafiła wcześniej na drugie czytanie. Był to zatem krąg podmiotów wypunktowany powyżej ze sprawozdania z 23 marca br.


Autor: Marcin Rytel –  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

źródło zdjęcia: www.pixabay.com