Articles by Administrator


Refundacja leków OTC

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej (DNUR) wprowadza możliwość refundacji produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC). Na podstawie nowej instytucji minister zdrowia przygotuje listę leków OTC,…