BERXIT – ważna informacja dla hurtowników ws. kodów UI

Komisja Europejska przyznała tymczasowe odstępstwo do dnia 31 grudnia 2021 r. od obowiązku wycofania przez hurtowników niepowtarzalnego identyfikatora produktów, które zamierzają dystrybuować w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ produkty te mogą być re eksportowane do Unii. Takie rozwiązanie ma zagwarantować wprowadzane do obrotu na małych rynkach UE produktów leczniczych opatrzonych niepowtarzalnym identyfikatorem (UI), dla których dostawy tych produktów są obecnie uzależnione od Zjednoczonego Królestwa.

Zgodnie z powyższym w art. 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/161 dodano akapit w brzmieniu: „Na zasadzie odstępstwa od lit. a), od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. obowiązek wycofania niepowtarzalnego identyfikatora produktów leczniczych, które hurtownik zamierza dystrybuować poza Unię, nie ma zastosowania do produktów, które zamierza on dystrybuować w Zjednoczonym Królestwie”.

Link do rozporządzenia delegowanego: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.091.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A091%3ATOC


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com