Decyzja GIF: Zakaz reklamy leków w programie DrWidget

Główny Inspektor Farmaceutyczny 23 sierpnia 2016 roku wydał decyzję, w której zakazał spółce Polpharma reklamowania swoich produktów leczniczych w bezpłatnym programie komputerowym DrWidget. GIF uznał, iż bezpłatne korzystanie z programu w zamian za wyświetlanie reklam jest równoznaczne z przekazywaniem korzyści materialnej osobom uprawnionym do wystawiania recept. 

DrWidget to aplikacja, opracowana przez polską firmę farmaceutyczną Polpharma, pomagająca zarządzać przychodnią lub gabinetem lekarskim. Dodatkowym elementem DrWidget jest baza leków, produktów farmaceutycznych oraz suplementów diety, w której można znaleźć szczegółowe informacje o każdym wyszukiwanym produkcie. Program dostępny jest w dwóch wersjach: odpłatnej oraz bezpłatnej. Koszt licencji na jedno stanowisko komputerowe to 95,85 zł. Wyrażenie zgody na to, aby w trakcie użytkowania aplikacji wyświetlane były reklamy leków firmy Polpharma, umożliwia darmowy dostęp.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem, iż reklama wizualna produktów leczniczych Poltram krople doustne oraz Espiro, prowadzona przez firmę Polpharma w programie DrWidget narusza art. 58 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.). Przepis ten zabrania kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept (…) reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania.

Po przeprowadzeniu postępowania GIF stwierdził, iż przedmiotowa reklama wymienionych produktów leczniczych polega na oferowaniu korzyści materialnej w wysokości 95,83 zł miesięcznie, co z kolei narusza art. 58 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Mając na uwadze powyższe, GIF  zakazał Polpharmie prowadzenia reklamy wizualnej swoich leków w programie DrWidget, gdyż jest to niezgodne z przepisami prawa.

Źródło: Decyzja GIF z dnia 23.08.2016 – https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/925,Decyzja-z-dnia-23082016-znak-GIF-P-R-45022-4JD16.html


Autor: Sandra Lipińska  – Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Justyna Stefańczyk – Kaczmarzyk – radca prawny, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: www.freeimages.com