Jakie badania będzie wykonywał farmaceuta?

Dnia 27 stycznia 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

Zgodnie z rozporządzeniem wykaz badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę obejmuje:

  1. test antygenowy w kierunku SARS-CoV-21)
  2. badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi;
  3. pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczanie wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio)
  4. test stężenia glukozy we krwi;
  5. kontrola panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy)
  6. szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter – test z krwi2) .

Wymienione w projektowanym rozporządzeniu badania diagnostyczne, z wyjątkiem badania w kierunku SAR-CoV-2, nie będą finansowane ze środków publicznych. Badania te będą odpłatne według cennika apteki ogólnodostępnej, który ustali podmiot prowadzący aptekę. Pacjent nie będzie mógł zatem oczekiwać ani żądać sfinansowania ich przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000153


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,biuro@kondrat.pl