KOMISJA WNOSI O ODRZUCENIE PROJEKTU USTAWY „APTEKA DLA APTEKARZA”

25 stycznia 2017 r. Komisja Nadzwyczajna ds. deregulacji wniosła o odrzucenie w całości projektu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne zwanego potocznie „Apteką dla aptekarza”.

Marszałek Sejmu, na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – w dniu 12 grudnia 2016 r. skierował powyższy projekt ustawy do ww. Komisji do pierwszego czytania. Komisja  rozpatrzyła projekt ustawy na posiedzeniach w dniach 14 grudnia 2016 r. oraz 25 stycznia 2017 r.

Wniosek o odrzucenie projektu w całości z sugestią skierowania go do prac w Ministerstwie Zdrowia i włączenia do prac nad dużą nowelizacją Prawa Farmaceutycznego zgłosił Michał Cieślak (PiS).

Warto wspomnieć, że wcześniej, bo 17 stycznia 2017 r., Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy dla Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji.