Komunikat GIF ws. nowych regulacji dot. podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 21 maja 2022 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (znowelizowanego rozporządzeniem z dnia 18 maja 2022 r., które wchodzi w życie w tej samej dacie) oraz z uwagi na pojawiające się wątpliwości co do zasad prawidłowego stosowania niektórych jego przepisów Główny Inspektor Farmaceutyczny opublikował przedmiotowy komunikat.

Komunikat GIF porusza kwestie związane z:

  • zakresem uprawnień podmiotów leczniczych;
  • nabywaniem produktów leczniczych przez organizacje pomocowe;
  • raportowaniem do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi;

Link:

https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-23-maja-2022-roku


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,biuro@kondrat.pl