Komunikat GIF ws. umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi

Dnia 17 września 2021 r. na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego opublikowano obszerny komunikat ws. umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi.

Zgodnie z treścią komunikatu „GIF nie neguje możliwości i zasadności zawierania umów franczyzowych przez podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną. Działalność taka jest dozwolona pod warunkiem nienaruszenia przepisów określonych w Prawie farmaceutycznym”.

Co więcej „wobec przepisów antykoncentracyjnych, każda umowa franczyzy wraz z umowami współistniejącymi (np. umową pożyczki udzielanej na rzecz franczyzobiorcy przez franczyzodawcę, umową najmu lokalu apteki będącego własnością franczyzodawcy, umową o usługi centralne itp.), powinna podlegać indywidualnej ocenie. Natomiast postanowienia tej umowy i umów jej towarzyszących mogą prowadzić do oceny naruszenia przepisów antykoncentracyjnych zawartych w u.p.f., jeżeli zasadniczo podporządkowują franczyzobiorcę franczyzodawcy tak, że jego możliwości kreowania własnej działalności gospodarczej są w rzeczywistości iluzoryczne”.

Treść całego komunikatu znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-w-sprawie-umow-franczyzy-na-rynku-detalicznego-obrotu-produktami-leczniczymi2


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl