Ministerstwo Zdrowia zwiększy kontrolę nad działaniami GIF?

Dnia 19 lipca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które mają na celu usprawnienie jego funkcjonowania oraz koordynowanie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

Projektowane zmiany przewidują utworzenie nowej komórki organizacyjnej ‒ Biura Kontroli. Powołanie nowej komórki organizacyjnej przyczyni się do skuteczniejszej identyfikacji odstępstw od obowiązujących powszechnie norm prawnych oraz wewnętrznych procedur i standardów w działaniach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Kluczowym elementem działalności Biura Kontroli będzie doradztwo i ewaluacja ryzyka. Doradztwo będzie obejmowało w szczególności potwierdzenie, że tworzone lub modyfikowane procedury wewnętrzne pozostają zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362053


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl