MZ powołuje Zespół ds. pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia dnia 10 listopada 2021 r. zostało opublikowane zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Do zadań zespołu należeć będzie omówienie koncepcji pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz zaopiniowanie projektów dokumentów przedstawionych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ze swoich prac Zespół będzie sporządzał sprawozdanie zawierające rekomendacje dotyczące koncepcji pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz związanych z nią dokumentów, które następnie będzie przedstawiał Ministrowi.

Zespołowi przewodniczyć będzie Minister Zdrowia lub wyznaczony przez niego członek kierownictwa resortu zdrowia. Jego zastępcą będzie Główny Inspektor Farmaceutyczny. W skład zespołu wejdą również przedstawiciele GIF, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/89/


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl