NOWE ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE ORGANIZACJĘ PRACY GIF

Dnia 23 czerwca 2021 r weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. Przewiduje ono utworzenie zupełnie nowej komórki organizacyjnej – Biura Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Dotychczas zadania obsługi Głównego Inspektora Farmaceutycznego skupione były w Biurze Dyrektora Generalnego, co z uwagi na konieczność zachowania drogi służbowej, nie sprzyjało bezpośredniej współpracy Głównego Inspektora z pracownikami odpowiadającymi za zadania w obszarze współpracy międzynarodowej, komunikacji medialnej czy też kształtowania polityki i wizerunku Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Zatem zgodnie z założeniami nowego rozporządzenia w skład Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wchodzą:

1) Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Departament Nadzoru;

4) Departament Inspekcji do Spraw Wytwarzania;

5) Departament Prawny.

Utworzenie nowej komórki organizacyjnej ma planowo zwiększyć nadzór merytoryczny nad komórkami urzędu i ułatwić zarządzanie w dedykowanym obszarze.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001115

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com