Nowy dział kontroli w GIF

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz.U. 2022 poz. 1795) od dnia 1 września 2022 r. w strukturach GIF ma powstać Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością.

Zakłada się, że powołanie nowej komórki organizacyjnej przyczyni się do skuteczniejszej identyfikacji odstępstw od obowiązujących powszechnie norm prawnych oraz wewnętrznych procedur i standardów w działaniach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Wspomniane doradztwo będzie ponadto obejmowało potwierdzenie, że tworzone albo modyfikowane procedury wewnętrzne pozostają zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nowy dział kontroli tym samym przyczyni się do prawidłowej i sprawnej identyfikacji obszarów działalności Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Do zadań jednostki będzie należał m.in. nadzór nad projektowaniem oraz egzekwowaniem regulacji dotyczących konfliktu interesów pracowników inspekcji, zarówno w zakresie procedur wewnętrznych, jak również zewnętrznych działań lub decyzji.

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001795

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl