NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MZ WS. SPECJALIZACJI I UZYSKIWANIA TYTUŁU SPECJALISTY PRZEZ FARMACEUTÓW

Dnia 23 czerwca 2021 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Głównym celem projektu jest szczegółowe uregulowanie zagadnień związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez osobę wykonującą zawód farmaceuty.

Projekt rozporządzenia określa m.in.

a) wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego;

b) wykaz kodów specjalizacji w różnych dziedzinach;

c) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych;

d) wykaz dziedzin farmacji, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego;

e) regulamin postępowania kwalifikacyjnego;

f) szczegółowy sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów oraz ustalania jego wyników;

g) wzór dyplomu specjalisty;

h) czynności związane z wydawaniem dyplomu specjalisty.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348255/katalog/12798165#12798165


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/