Wzrosną stawki za badania jakościowe leków

Dnia 3 stycznia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych…
Nowa wersja ZSMOPL

Zgodnie z treścią komunikatu GIF, na środowisko testowe EWA została wdrożona nowa wersja 1.26.1 Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Zaktualizowana wersja została wzbogacona…


Holler Box