Planują dalsze przesunięcia terminu raportowania do ZSMOPL

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 13.10.2017 r. Według tego projektu obowiązek polegający na przekazywaniu do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi danych i informacji o których mowa w art. 36 z ust. 2, art. 78 ust 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, przy równoległym odstąpieniu od nakładania kar pieniężnych na podstawie art. 127c ustawy Prawo farmaceutyczne w związku z nieprzekazywaniem ww. danych i informacji, został zawieszony do 31 grudnia 2017 r.

Jest to kolejne przesunięcie terminu, w którym regulacje te miały zacząć obowiązywać (pierwotnie miały zacząć obowiązywać od początku 2017 roku). Wiele jednak wskazuje na to, że nie jest to ostatnie przesunięcie. Z uzyskanej w Ministerstwie Zdrowia nieoficjalnej informacji, wynika że Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrzył przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne i w związku z tym w projekcie mają zostać wprowadzone zmiany w zakresie terminów raportowania do ZSMOPL. I tak zaproponowano, że obowiązek raportowania do ZSMOPL ma obowiązywać przedsiębiorców od lipca 2018 r. a nakładanie kar z art. 127c ustawy Prawo farmaceutyczne na tych, którzy się nie zastosują do tego obowiązku, będzie możliwe od października 2018 r.

Niebawem więcej informacji ma pojawić się w komunikacie na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje zatem czekać na oficjalne informacje potwierdzające wprowadzenie kolejnych zmian do projektu odraczających obowiązek raportowania do ZSMOPL.

Projekt ustawy z 13.10.2017 r. dostępny pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289206/12375732/dokument314552.pdf


Autor: Katarzyna Hałaburda – prawnik

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.pixabay.com