Porozumienie o współpracy pomiędzy rzecznikiem MŚP i Głównym Inspektorem Sanitarnym

Dnia 9 sierpnia 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Podstawowym celem porozumienia jest wymiana doświadczeń w zakresie wyzwań związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego oraz podejmowanych przez obie strony działań, mająca na celu bardziej efektywną realizację zadań postawionych przed nimi.

Jak informuje GIF, inicjatywa ta zakłada również promowanie społecznej odpowiedzialności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad uczciwej konkurencji, a także dążenie do podniesienia świadomości przedsiębiorców działających w sektorze farmaceutycznym w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Obie strony zadeklarowały daleko idącą współpracę polegającą na wspólnym udziale w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz innych wydarzeniach dotyczących zasad funkcjonowania rynku farmaceutycznego oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ponadto, w celu zwiększenia efektywności przekazu informacji, w ramach porozumienia, zadeklarowana została współpraca na poziomie medialnej komunikacji zewnętrznej.

Link: https://www.gov.pl/web/gif/porozumienie-o-wspolpracy-pomiedzy-glownym-inspektorem-farmaceutycznym-a-rzecznikiem-malych-i-srednich-przedsiebiorcow


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com