Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne – już w Sejmie

W dniu 8 grudnia na stronie sejmu ukazał się Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

projekt można poprać poniżej

 

pobierz

lub bezpośrednio

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-424-2016