Projekt rozporządzenia MRiRW ws. wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni weterynaryjnej

Dnia 15 września 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty za udzielenie pozwolenia na dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty za udzielenie pozwolenia na dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych zastąpi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. poz. 1777).

Co istotne, projektowane rozporządzenie zakłada jedynie zmianę tytułu rozporządzenia poprzez dostosowanie go do istniejących przepisów krajowych i unijnych dotyczących dystrybucji hurtowej przedmiotowych produktów leczniczych.

Zgodnie z projektowanym aktem prawnym opłata za udzielenie pozwolenia na dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych wynosi 3 000 zł. Oznacza to, że wysokość opłaty za wydanie przedmiotowego pozwolenia pozostaje bez zmian.

Projekt znajduje się na etapie uzgodnień:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364155

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl