Projekt rozporządzenia MZ ws. pilotażu przeglądów lekowych

Dnia 17 sierpnia 2021 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych.

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty umożliwia realizowanie w aptekach opieki farmaceutycznej. Jednym z elementów tej opieki są przeglądy lekowe.

Projektodawca proponuje zweryfikowanie adekwatności i efektywności przeglądów lekowych jako elementu opieki farmaceutycznej. W ocenie projektodawcy najbardziej adekwatną formułą takiej weryfikacji jest pilotaż.

Celem wprowadzanego programu pilotażowego przeglądów lekowych prowadzonych w aptekach ogólnodostępnych jest ocena zasadności objęcia tych przeglądów zakresem opieki farmaceutycznej, sprawdzenie jej skuteczności praktycznej w warunkach świadczenia opieki farmaceutycznej, określenie wartości klinicznej, wpływu na system opieki zdrowotnej, a w konsekwencji wypracowanie optymalnego modelu tej usługi jako świadczenia zdrowotnego. Celem pilotażu jest również osiągniecie szeregu celów wtórnych, w tym np. sprawdzenie czy przeglądy lekowe mogą być skutecznym narzędziem identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości, w tym również przez pryzmat poszukiwania źródeł tego zjawiska w indywidualnych przypadkach konkretnych pacjentów.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 20 września 2021 r.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350200/katalog/12810158#12810158


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com