Projekt rozporządzenia MZ ws. ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów

Dnia 29 lipca 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia MZ ws. ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Został on opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych.

W projekcie proponuje się szczegółowe uregulowanie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów przez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

Projektowane przepisy określają:

  • wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego (załącznik nr 2 do rozporządzenia);
  • liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Dopełnienie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym 100 punktów edukacyjnych za udział w poszczególnych formach ustawicznego rozwoju zawodowego, w tym co najmniej 50 punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, o których mowa w pkt 1, 2, 21 lub 23 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349551/katalog/12806601#12806601


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com