Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws. rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Dnia 13 sierpnia 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Projektowane przepisy rozszerzają katalog szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw grypie sezonowej, co jest podyktowane obecną sytuacją epidemiczną.

Zatem zgodnie z projektowanym rozporządzeniem „ustanawia się rezerwę szczepionek przeciw grypie sezonowej – nie mniej niż 10% zapotrzebowania na szczepionki do szczepień stosowanych w realizacji metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022”.

Zmiany przewidują również ustalenie dystrybutora centralnego szczepionki przeciwko grypie sezonowej, którym obecnie ustanowiona została Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Oznacza to, że szczepionki będą mogły być dystrybuowane przez przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne w szczególności w zakresie prowadzenia transportu, którego wykonywanie jest odpowiednio związane z tego rodzaju podmiotami, które posiadają w tym zakresie niezbędne przygotowanie, z wyłączeniem możliwości podzlecania przechowywania, oraz z zastrzeżeniem możliwości podzlecania transportu za zgodą dystrybutora centralnego.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350102


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com