Nowy przewodnik GIF dot. weryfikacji autentyczności produktów leczniczych

Dnia 31 maja 2021 r. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego opublikowano przewodnik dot. weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Celem wydania niniejszego przewodnika jest przybliżenie zasad weryfikacji autentyczności produktów leczniczych wszystkim interesariuszom uczestniczącym w tym procesie, tzn. podmiotom odpowiedzialnym, wytwórcom produktów leczniczych, przedsiębiorcom prowadzącym działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej i osobom uprawnionym i upoważnionym do wydawania produktów leczniczych.

Link: https://www.gov.pl/web/gif/weryfikacja-autentycznosci-produktow-leczniczych—wymagania-i-wyjasnienia


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com