PublikacjaMonitorowanie systemu transportu drogowego

W niniejszym artykule przedstawimy pokrótce zmiany wynikające z projektowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (projekt ustawy z 18.10.2017…


MOBILNE ZDROWIE

Jak podaje coroczny raport serwisów We Are Social i Hootsuite, w 2017 r. procent użytkowników smartfonów w ogólnej populacji świata szacowany jest na około 66%,…