Pytania i odpowiedzi dotyczące obrotu produktami leczniczymi

W obliczu stanu zagrożenia epidemicznego Główny Inspektor Farmaceutyczny publikuje „Pytania i odpowiedzi dotyczące obrotu produktami leczniczymi”.

Publikacja dostępna jest pod następującym adresem strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-obrotu-produktami-leczniczymi

Istotny jest bieżący monitoring wprowadzonych zmian prawnych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, tak, aby przedsiębiorcy mogli odpowiednio szybko reagować na nadchodzące zmiany.