Realizacja recept – MZ rozwiewa praktyczne wątpliwości

Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia udzielił oficjalnej, publicznej odpowiedzi na pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, P. Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej w sprawie interpretacji i realizacji recept. List stanowi instrukcję postępowania w określonych przez pytania Prezes Piotrowskiej – Rutkowskiej sytuacjach, posługuje się licznymi przykładami i – przede wszystkim – jest zwięzły i dokładny w kwestii wyjaśnień problemów, przed jakimi stają polscy farmaceuci.

            Odpowiedzi dotyczą m.in.:

– słownego wskazywania ilości leku na recepcie, w tym możliwych sposobów wyrażenia ilości leku słownie

– przepisywania leków na recepcie (odpowiedź zilustrowana na przykładzie 3 różnych środków leczniczych)

– problemów z przepisywaniem i wydawaniem środków odurzających z tzw. grupy III-N (paracetamol + kodeina)

– możliwości wydawania odpowiedników seniorom w ramach wprowadzanego programu darmowych leków dla osób powyżej 75 roku życia (odwołano się do przepisów art. 44 z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 ze zm.  dotyczącego zasad wydawania odpowiedników w ogóle oraz następującego po nim przepisu  44a, rozwiązujący właśnie problem leków dla seniorów)

– możliwości wydania leku w cenie zniżkowej pacjentowi ubezpieczonemu w przypadku braków lub błędów na recepcie

– możliwości odmowy bądź wydawania określonych na recepcie produktów leczniczych w sytuacji podejrzenia błędu co do wieku bądź płci pacjenta

– zasad wydawania leków osobom z uprawnieniami IB (tj.: uprawnionymi do otrzymywania renty rodzinnej z tytułu represji na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 ze zm.)

W piśmie wyjaśniono również ważny problem realizacji recept w wypadku braku bądź nieodpowiedniego określenia dawki bądź postaci leku.

Należy odnotować, że pismo rozwiewa w sposób czytelny szereg wątpliwości praktycznych.

Pismo dostępne jest:

http://www.nia.org.pl/news/3098/pismo-mz-departament-polityki-lekowej-i-farmacji.html


Autor: Justyna Stefańczyk – Kaczmarzyk – radca prawny, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: www.freeimages.com