Sejm przeciwny odrzuceniu projektu ustawy „apteka dla aptekarza

9 marca 2017 r. poddano pod głosowanie odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne zwanego potocznie „apteką dla aptekarza”. Za odrzuceniem opowiedziało się 174 posłów, przeciw było 242 głosów, zaś 10 osób się wstrzymało.

Powyższe oznacza, że projekt będzie nadal procedowany. Na tę chwilę projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Zdrowia.

O projekcie „apteka dla aptekarza pisaliśmy już na blogu: https://prawofarmaceutyczne.info/kolejne-zmiany-ustawie-pf-apteka-dla-farmaceuty

Niezależnie od powyższego, trwają prace nad tzw. dużą nowelizacją Prawa farmaceutycznego, jednakże projekt tej nowelizacji nie został jeszcze ukończony.

Źródło:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1126