Główny Inspektor FarmaceutycznyMonitorowanie systemu transportu drogowego

W niniejszym artykule przedstawimy pokrótce zmiany wynikające z projektowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (projekt ustawy z 18.10.2017…