Telemedycyną w koronawirusa

Światowa telemedycyna rozwija się w zawrotnym tempie. Trend ograniczania kosztów wizyty lekarskich, czasu oraz alokowania ich w inne potrzeby występuje coraz częściej także w Polsce.

Obecnie wszystkie ręce zaangażowane są we wspólną walkę z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”). W tym zakresie pomocna okazuje się właśnie telemedycyna. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielają bowiem pacjentom teleporad medycznych dotyczących koronawirusa. Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikował wykaz placówek w każdym województwie, które świadczą usługi zdrowotne za pośrednictwem łączy internetowych. Wszelkie informacje dotyczące teleporad, w tym kwestie związane ściśle z uzyskaniem e-zwolnienia, czy e-recepty w trym trybie dostępne są pod następującym adresem strony internetowej:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html

Ponadto, w związku z minimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość prowadzenia zdalnych negocjacji Komisji Ekonomicznej z wnioskodawcami na potrzeby prowadzonych postępowań refundacyjnych.

Jak wynika bowiem z Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komisji Ekonomicznej, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności posiedzenia Komisji oraz negocjacje prowadzone przez zespoły negocjacyjne mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, które umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym.”.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się pod następującym adresem strony internetowej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/21/journal/5998

Wyrażamy nadzieję, że współpraca wszystkich interesariuszy w sprawie niezwykle priorytetowej a zarazem kryzysowej, w jakiej znajdujemy się od kilku dni, odpowiedzialność, jaka spoczęła na barkach nie tylko najwyższych funkcjonariuszy państwa , ale również na jednostkach lokalnych, dyrektorach szkół czy innych placówek użyteczności publicznej, obowiązek pozostawania szpitali w stanie podwyższonej gotowości wyjdą zagrożeniu naprzeciw i wspólnie uda nam się wyjść z chwilowych trudności.


Autor:  Dominika Chrabańska, adwokat
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/