URPL: Ważna informacja ws. opakowań produktów leczniczych pozostających w aptekach po zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC

Na stronie internetowej URPL opublikowano informację Prezesa Urzędu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie opakowań produktów leczniczych pozostających w aptekach po zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu, w przypadku zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC, produkt leczniczy powinien być wydawany pacjentowi zgodnie z kategorią dostępności wskazaną na opakowaniu produktu leczniczego.

Dodatkowo za takim stanowiskiem przemawiają względy bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego. Warto mieć na uwadze, iż ulotka dołączona do opakowania produktu leczniczego z kategorią dostępności Rp nie jest przygotowana w sposób umożliwiający pacjentowi samodzielne i bezpieczne stosowanie produktu leczniczego. Tymczasem ulotka dołączona do opakowania produktu leczniczego OTC zawiera informacje, które umożliwiają pacjentowi samodzielne stosowanie leku. Ulotka taka zawiera informacje m.in. jak długo lek można stosować samodzielnie, co zrobić jeżeli objawy nie ustąpią lub nasilą się, po jakim czasie należy zgłosić się do lekarza. W przypadku niektórych produktów leczniczych OTC do opakowania dołączone jest również narzędzie diagnostyczne, z którego pacjent powinien skorzystać przed przyjęciem leku. Ponadto zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC często pociąga za sobą ograniczenie wskazań leczniczych, skrócenie czasu leczenia, wprowadzenie ostrzeżeń o maksymalnych dawkach czy ograniczenie grupy docelowej, w stosunku do tego samego leku wydawanego na receptę.

Reasumując, w ocenie Prezesa Urzędu wydawanie bez recepty leków w opakowaniach przeznaczonych pierwotnie do sprzedaży na receptę może stanowić ryzyko dla zdrowia pacjenta.

Link: https://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-25-marca-2022-r-z-dnia-25-marca-2022-r-w-sprawie-opakowa%C5%84-produkt%C3%B3w


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl