URPL: Ważna informacja ws. Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

Na stronie URPL opublikowano informację Prezesa Urzędu z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych.

Prezes Urzędu informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2021 r.

Treść Obwieszczenia Prezesa Urzędu wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2021 r. (poz. 57).

  • Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 184 produkty.
  • Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 2 882 produkty.
  • Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 091 produktów.
  • Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 563 produkty.
  • Załączniki Nr 5 i 6 obejmują produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską oraz produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy, w łącznej liczbie 447 produktów.

Link:http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-4-sierpnia-2021-r-w-sprawie-urz%C4%99dowego-wykazu-produkt%C3%B3w-leczniczych


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com