Wszystkie ręce na pokład, czyli remedium na koronawirusa

Szanowni Państwo,

Zespół Life Science Kancelarii KONDRAT i Partnerzy ma przyjemność zaprezentować Państwu Newsletter zawierający opracowanie na temat bieżących zmian w prawie w związku z pandemią koronawirusa z perspektywy pacjenta.

Od kilku tygodni przyglądamy się sytuacjom, w których narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”).

Ustawa z dnia z marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych lub wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje konieczność wprowadzenia rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Ponadto, regulator wydał pakiet rozporządzeń umożliwiających funkcjonowanie i podejmowanie działań w tym trudnym czasie, a w nim następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego („Rozporządzenie 1”),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym („Rozporządzenie 2”).

Poniżej prezentujemy przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, które mogą być dla Państwa pomocne w tym szczególnym dla nas czasie.

W kolejnych publikacjach omówimy sytuację prawną przedsiębiorców działających w sektorze farmaceutycznym oraz poddamy analizie sprawy socjalne oraz pracownicze, które mogą nam w ostatnich dniach spędzać sen z powiek.

Jakie rozwiązania prawne gwarantuje Ustawa w celu zabezpieczenia potrzeb pacjenta-pracownika-rodzica?

Ustawa wprowadza następujące rozwiązania:

 1. Polecenie pracownikowi wykonywania obowiązków służbowych, przez określony czas, zdalnie – w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenie uprawnienia do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, do których dziecko uczęszcza,
 2. Wprowadzenie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasad finansowania tych świadczeń, w sposób następujący: Ustawa zakłada, że świadczenia w tym zakresie będą udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą i będą finansowane przez płatnika publicznego,
 3. W Ustawie przewidziano również szczególne rozwiązania dotyczące ewentualnych odwołanych podróży pozostających w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa, tak aby należycie zabezpieczyć rynek turystyczny,
 4. Kolejne zmiany wprowadzono do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i dotyczą one m.in. wprowadzenia nowych pojęć tj. strefa zero, strefa buforowa, strefa zagrożenia, zagrożony obszar, miejsce kwarantanny.

Czy pacjent może uzyskać teleporadę dotycząca koronawirusa?

 1. Tak, placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielają teleporad medycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikował wykaz placówek w każdym województwie, które świadczą usługi zdrowotne za pośrednictwem łączy
 2. Wszelkie informacje dotyczące teleporad, w tym kwestie związane ściśle z uzyskaniem e-zwolnienia, czy e-recepty w trym trybie dostępne są pod następującym adresem strony internetowej:
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html

W jaki sposób pacjent potwierdzi swoją tożsamość w ramach telemedycyny?

 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość pacjenta, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie danych przekazanych przez tego pacjenta za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

Jakich towarów dotyczą Ograniczenia lub zakazy obrotu i używania określonych przedmiotów wprowadzone Rozporządzeniem 1?

 1. W związku z wprowadzeniem w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązuje zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów.

 

Jakich towarów dotyczy obowiązek notyfikacji wywozu lub zbycia poza terytorium Polski?

 1. Poniżej przedstawiamy katalog produktów objętych obowiązkiem notyfikacji wywozu/zbycia:

1) gogle ochronne,

2) kombinezony typu TYVEK,

3) maski typu FFP2/FFP3,

4) maseczki chirurgiczne,

5) ochraniacze na buty (obuwie),

6) rękawiczki lateksowe,

7) rękawiczki nitrylowe,

8) środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

W jakim terminie i do kogo należy zgłosić zamiar wywozu/zbycia produktów wskazanych w pkt 9?

 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, każdy przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania danego przedsiębiorcy o zamiarze wywozu lub zbycia określonych produktów, nie później jednak niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Polski produktów wskazanych w pkt 9.

 

Co powinna zawierać Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia poza terytorium Polski produktów wskazanych w pkt 9 powyżej?

 1. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia określonych produktów zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację tę wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi zdrowia.

Kogo dotyczą ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności?

 1. Przedsiębiorców prowadzących następującą działalność:
 • polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD w podklasie 82.30.Z),
 • twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0),
 • związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD w dziale 93.0), w szczególności polegająca na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD w podklasie 59.14.Z),
 • związana z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD w podklasie 56.30),
 • związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD w podklasie 55.20),
 1. Działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD w dziale 91.0),
 2. Działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 3. Sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Pamietaj!

Jeśli podejrzewasz u siebie niepokojące objawy: masz kaszel, duszności, katar – Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Wykwalifikowani konsultanci NFZ poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.

Razem możemy wszystko!


Dziękujemy

Kancelaria Kondrat i Partnerzy

Al. Niepodległości 223/1

02-087 Warszawa


Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/