Zmiany na rynku wyrobów medycznych

Już dziś wchodzi w życie ustawa o wyrobach medycznych, z wyjątkiem przepisów dotyczących:

  • reklamy wyrobów, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.;
  • krajowych wykazów dystrybutorów, podmiotów importujących wyroby do działalności zawodowej oraz producentów wyrobów na zamówienie, które wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa URPL – wejście w życie ustawy oznacza, że od dnia 26 maja 2022 r. dopuszczalna jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu. Jednocześnie wszelkie obowiązki dotyczące aktualizacji zgłoszeń i powiadomień przesłanych do Urzędu oraz informowania o zaprzestaniu działalności pozostają aktualne do końca 2030 r.

Link:

https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-11-maja-2022-roku-w-sprawie-og%C5%82oszenia-ustawy-o-wyrobach-medycznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000974


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl