Zmiany ws. warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi zaszczepionych przeciw COVID-19

Dnia 8 czerwca 2021 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Wobec przedłużającego się stanu epidemii SARS-CoV-2, który został wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 20 marca 2020 r., a także rosnącej populacji osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek oraz coraz większą wiedzą o skutkach szczepienia, koniecznym jest wprowadzenie jednoznacznych zasad kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi, którzy zostali zaszczepieni, do oddawania krwi i jej składników do celów leczniczych.

Należy zaznaczyć, iż obowiązujące przepisy nie uwzględniały zasad dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu preparatami typu mRNA, natomiast w przypadku szczepionek wektorowych okres kwalifikacji wynosił 1 miesiąc, co przy powszechnym stosowaniu tego typu szczepionki w populacji osób w wieku 18-65 lat może mieć znaczący wpływ na ograniczenie liczby osób, które mogą oddawać krew.

W projektowanej zmianie okres ten został skrócony do 14 dni, przy czym we wprowadzonych zapisach, mając na względzie bezpieczeństwo kandydatów na dawców i dawców krwi, uwzględniono wydłużenie okresu czasowej dyskwalifikacji o 7 dni w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji poszczepiennych. Projektowana zmiana uwzględnia również propozycję skrócenia odstępu między donacjami osocza metodą aferezy z 2 tygodni do 1 tygodnia. Powyższe ma się przyczynić do zwiększenia częstotliwości oddawania osocza, a tym samym zwiększyć ilość pobieranego osocza w Polsce.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Proponowany termin wejścia w życie wynika z konieczności pilnego uregulowania kwestii kwalifikowania do oddania krwi lub jej składników osób, które zostały zaszczepione różnymi typami szczepionek przeciw COVID-19. Brak odpowiednich regulacji w sytuacji stanu epidemii SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może doprowadzić bowiem do sytuacji, w której przy rozpoczęciu masowych szczepień populacyjnych, obniży się znacząco liczba dostępnych kandydatów na dawców i dawców krwi, co może doprowadzić do trudności w zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a tym samym będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia hospitalizowanych pacjentów.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347704/katalog/12793146#12793146


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl