Zespół

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

Szef Departamentu Life Science. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Studium Ekspertów i Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego, prawa własności intelektualnej, prawa suplementów diety i kosmetyków, prawa konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się również w prawie reklamy i multimediów, prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ochronie danych osobowych. Reprezentuje klientów w procesach sądowych dotyczących m.in. nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed m.in.: Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF), Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), Urzędem Patentowym (UPRP), Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (URPL) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto prowadzi negocjacje, mediacje i sprawy arbitrażowe. Na bieżąco doradza podmiotom z branży farmaceutycznej i spożywczej, w tym podmiotom odpowiedzialnym, hurtowniom farmaceutycznym i aptekom w zakresie wytwarzania, obrotu hurtowego i detalicznego, kwalifikacji, znakowania i reklamy produktów.

Autorka wielu artykułów w prasie codziennej, tytułach prawniczych, medycznych i farmaceutycznych. Współautorka dużych publikacji branżowych, m.in.: „Prawo farmaceutyczne. Komentarz” (Wolters Kluwer, 2016), „Prawo Suplementów Diety” (Wolters Kluwer, 2013) oraz „Prawo własności przemysłowej. Zbiór przepisów. Umowy Międzynarodowe. Tom II” (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005), „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” (Wolters Kluwer, 2021).

Prelegentka podczas konferencji i szkoleń z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego oraz prawa własności intelektualnej, w tym takich zagadnień jak: znakowanie i reklamy produktów leczniczych i żywności, czyny nieuczciwej konkurencji w branży spożywczej i farmaceutycznej, stosowanie leków off-label, znaki towarowe w branży spożywczej i farmaceutycznej, nadużywanie pozycji dominującej i naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, import równoległy produktów leczniczych, prawa pacjentów, reklama aptek, postępowania sądowe o naruszanie praw własności intelektualnej i czyny nieuczciwej konkurencji.

Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Healthcare & Life science oraz Competition/antitrust przez Legal 500 EMEA.

Kontakt: justyna.stefanczyk@kondrat.pl


Karolina Bennich

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Arbitrażu organizowanej przez Europejskie Centrum Arbitrażu. Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców polskich i zagranicznych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Reprezentuje klientów przed sądami, w szczególności w sporach powstałych na tle wykonywania umów, naruszeń praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uczestniczy w negocjacjach umów handlowych, w tym umów międzynarodowych.

Kontakt: karolina.bennich@kondrat.pl


Roksana Strubel

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
Specjalizuje się w obszarze Life Science: prawie farmaceutycznym, prawie wyrobów medycznych, żywnościowym i medycznym. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obsługą prawną firm z branż regulowanych, w tym w sprawach związanych z wprowadzeniem produktów na rynek i ich dystrybucją oraz działaniami marketingowymi. Świadczy bieżące doradztwo podmiotom odpowiedzialnym, hurtowniom farmaceutycznym i aptekom. Zapewnia również wsparcie prawne dla wytwórców, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią Kondrat i Partnerzy doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach we Wrocławiu, Dublinie oraz wewnętrznym dziale prawnym spółki działającej na rynku farmaceutycznym.

Kontakt: roksana.strubel@kondrat.pl


Katarzyna Hałaburda

Katarzyna jest aplikantką adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawskiej, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych pracując w praktykach Life Science, gdzie rozwijała swoje bieżące zainteresowania.
W codziennej praktyce zajmuje się obsługą prawną firm z branż regulowanych, w tym w sprawach związanych z wprowadzeniem na rynek szczególnych kategorii żywności, wyrobów medycznych, a także produktów leczniczych. Specjalizuje się również w doradztwie w zakresie działań marketingowych oraz działań związanych z szeroko rozumianym obrotem produktami regulowanymi.

Kontakt: katarzyna.halaburda@kondrat.pl


Kinga Krent

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aktualnie poszerza swoją wiedzę w zakresie prawa żywnościowego na studiach podyplomowych Prawo o Żywności na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Już podczas studiów praktykowała w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, a także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w warszawskiej kancelarii prawnej działającej w obszarze Life Science.
Jej interdyscyplinarna wiedza zdobyta w trakcie studiów inżynierskich uzupełniona o praktyczne umiejętności uzyskane podczas pracy w kancelarii pozwalają zapewnić klientom kompleksową pomoc prawną.
Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych polskiego i europejskiego prawa żywnościowego oraz wspiera działania kancelarii związane z prawem farmaceutycznym i medycznym.

Kontakt: kinga.krent@kondrat.pl