ALERT PRAWNY: Projekt z 1.12.2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Przedstawiamy analizę zmian przepisów Prawa farmaceutycznego ujętych w projekcie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. udostępnionego na oficjalnej stronie internetowej Sejmu w dniu 8 grudnia br. zwracając szczególną uwagę na konsekwencje planowanych zmian.

Wskazujemy, że jako uzasadnienie wprowadzenia projektowanych zmian podano konieczność ustanowienia zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych
i zagwarantowanie równego dostępu do usług farmaceutycznych. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że brak w obecnie obowiązujących przepisach zasad odnoszących się do uwarunkowań demograficznych i terytorialnych powoduje bardzo szybki wzrost liczby aptek. Jednocześnie możliwość posiadania aptek przez spółki kapitałowe stwarza problemy w sprawowaniu nadzoru nad ich działalnością.

Jako negatywne konsekwencje powyższego, które powinny zostać wyeliminowane, wskazano przede wszystkim:

  • niebezpieczeństwo całkowitej monopolizacji rynku usług farmaceutycznych i przyjęcia go przez duże, międzynarodowe podmioty, spowodowane m.in. nieprzestrzeganiem zakazów koncentracji, np. max. 1% aptek w danym województwie,
  • likwidacja małych, polskich przedsiębiorców prowadzących apteki,
  • braki na rynku leków istotnych z punktu widzenia zdrowia i życia pacjentów,
  • straty dla budżetu państwa w zakresie pozyskiwania podatków dochodowych i podatku od towarów i usług,
  • degradacja roli i znaczenia zawodu farmaceuty,
  • świadome łamanie prawa przez liczne grupy specjalizujące się w wykorzystywaniu instytucji apteki ogólnodostępnej do pozyskiwania nielegalnych dochodów,
  • brak odpowiedniej liczby farmaceutów,
  • stałe otwieranie się nowych aptek, nierzadko po przekształceniu ze spółek, którym cofnięto zezwolenie


Autor: Justyna Stefańczyk – Kaczmarzyk – radca prawny, partner
Autor: Dorota Brzosko – prawnik

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com