Publikacja


Pytania i odpowiedzi dotyczące obrotu produktami leczniczymi

W obliczu stanu zagrożenia epidemicznego Główny Inspektor Farmaceutyczny publikuje „Pytania i odpowiedzi dotyczące obrotu produktami leczniczymi”. Publikacja dostępna jest pod następującym adresem strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-obrotu-produktami-leczniczymi Istotny…


Holler Box