Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

2 stycznia 2017 r. na oficjalnej stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293705