ALERT PRAWNY – PRODUKTY LECZNICZE

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym orzeczeniem TSUE dotyczącym sprzedaży produktów leczniczych za pośrednictwem platform internetowych. W wyroku TSUE odniósł się do następujących kwestii:

  • Czy Państwo Członkowskie może zakazać usługodawcy niebędącym farmaceutą sprzedaży produktów leczniczych bez recepty?
  • Jakie są warunki, na jakich Państwo Członkowskie może zakazać świadczenia usługi łączącej farmaceutów z klientami w celu sprzedaży produktów leczniczych przez internet?

ALERT PRAWNY – Sprzedaż leków bez recepty za pośrednictwem platform internetowych– Wyrok TSUE C-606/21

W razie dalszych pytań zespół Life sciences Kancelarii Kondrat i Partnerzy jest do Państwa dyspozycji.