Zakaz reklamowania przez farmaceutę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, a także żywności specjalnego przeznaczenia

Zakazane jest reklamowanie przez farmaceutę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, a także żywności specjalnego przeznaczenia, oraz uczestniczenie w każdej innej reklamie, która mogłaby naruszać godność zawodu farmaceuty lub podważać zaufanie do tego zawodu.

To przepis, który pojawił się w obowiązującym od 13 marca 2024 r. Kodeksie Etyki Farmaceuty RP.  Jest to kolejna regulacja, która wyłącza możliwość uczestnictwa farmaceuty w reklamie. Obowiązuje farmaceutów bez względu na miejsce wykonywania zawodu, nie tylko tych pracujących w aptekach.


Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl