APTEKA DLA APTEKARZA – JEDNAK NIE TYLKO DLA FARMACEUTY. KRYTERIA DEMOGRAFICZNO – GEOGRAFICZNE BEZ ZMIAN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

23.03.2017 r odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w sprawie projektu „Apteka dla aptekarza”. W wyniku jej prac posłowie przegłosowali poprawkę, dzięki której uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będzie możliwe nie tylko dla farmaceutów.

Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do uzyskania takiego pozwolenia jedynie do posiadających uprawnienie farmaceutów – aptekarzy było bowiem przewidziane w poprzedniej wersji projektu. Rezultatem posiedzenia było zatem rozszerzenie kręgu uprawnionych o podmioty nieposiadające prawa do wykonywania zawodu farmaceuty.

Zgodnie z przegłosowaną poprawką nowe apteki będą mogły być otwierane przez następujące podmioty:

  • farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu,
  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność oraz
  • spółki prawa handlowego nie mające osobowości prawnej czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo – akcyjne.

Natomiast w przedmiotowym projekcie przepisy dotyczące kryteriów demograficzno – geograficznych nie uległy zmianom. Nadal zatem  projekt postuluje wprowadzenie ograniczeń ilości aptek według tych kryteriów.

Obecnie projekt został skierowany na trzecie czytanie Sejmu.

Przebieg prac nad projektem Ustawy można śledzić pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1126


Autor: Marcin Rytel –  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

źródło zdjęcia: www.freeimages.com