Projekt MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Dnia 27 sierpnia 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności wykonania postanowień rozporządzenia Komisji (UE) 2021/418 z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającego dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu i cytrynianu jabłczanu magnezu stosowanych w produkcji suplementów żywnościowych oraz w odniesieniu do jednostek miar stosowanych do miedzi, w zakresie zmiany dyrektywy.

Projekt rozporządzenia nie wprowadza obciążeń dla przedsiębiorców, bowiem zmiany wprowadzane projektem nie przewidują ograniczeń w stosowaniu określonych substancji w suplementach diety, a jedynie rozszerzają wykaz form chemicznych składników mineralnych o chlorek rybozydu nikotynamidu i cytrynian jabłczan magnezu zgodnie z pozytywnymi opiniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350553


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl