Czy suplementy diety będą miały zerową stawkę VAT?

Dnia 13 stycznia 2022 r. została uchwalona Tarcza Antyinflacyjna 2.0., która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. Nowelizacja ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 196) zakłada m.in.  obniżkę VAT na niektóre kategorie produktów, znajdujące się w obrocie w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim towarów objętych dotychczas 5% stawką VAT, wymienionych w pozycji 1-18 załącznika nr 10 do ww. ustawy o VAT. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (CN ex 2106);
  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (CN 2202 – 3);
  • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Bez względu na CN).

Co istotne, 0% stawka VAT nie będzie obejmować kategorii suplementów diety.

Według ustawodawcy celem czasowych obniżek stawek podatku VAT na przedmiotowe towary jest zahamowanie wzrostu cen na te towary, a zatem również pomoc w walce ze skutkami inflacji.

Obniżona stawka VAT będzie obowiązywała w okresie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000196


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl