KONSYGNACJA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

Informacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie czynności jakie może wykonywać hurtownia farmaceutyczna prowadząca działalność w zakresie składowania

Dnia 20 lutego br., w odpowiedzi na pismo Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Główny Inspektor Farmaceutyczny udzielił informacji w sprawie zakresu czynności, jakie może wykonywać hurtownia farmaceutyczna prowadząca działalność w zakresie składowana.

Organ wskazał, że w obowiązującym stanie prawnym możliwość konsygnacji daje zapis pkt 2.3. wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, iż w jego ocenie zakres zezwolenia obejmujący pkt.2.3 tj. przechowywanie i dostarczanie produktów leczniczych należących do innego przedsiębiorcy, ogranicza się wyłącznie do składowania na jego terenie leków innych podmiotów uprawnionych do obrotu tymi lekami i wydawania ich podmiotom, zlecającym konsygnację będących jedynym właścicielem produktów.

Organ wskazał, że w jego ocenie hurtownia farmaceutyczna prowadząca działalność w zakresie składowania może przyjmować dostawy produktów leczniczych będących własnością jednego przedsiębiorcy i wydawania ich właścicielom. Ponadto w zakresie punktu 2.3 wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej  nie mieszczą się czynności: kompletacji zamówień do wskazanych i uprawnionych odbiorców przedsiębiorcy przechowującego produkty w hurtowni, ani dostarczania do uprawnionych odbiorców produktów leczniczych przedsiębiorcy przechowującego swoje produkty.

W piśmie wskazano, że ustalenie właściwej drogi dystrybucji, jest podstawowym narzędziem do wypełniania zadania nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi w Polsce.

Wydaje się, że wyżej wskazana interpretacja jest znacząco odmienna od dotychczasowej praktyki.

Treść pisma GIF do pobrania 


Autor: Wiktoria Jaromska –  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

źródło zdjęcia: www.pixabay.com