Reklama usług leczenia – dozwolona czy nie?

Reklama usług leczenia – dozwolona czy nie?

Niezgodny z dyrektywami unijnymi jest całkowity zakaz reklamy usług leczenia ust i zębów w Belgii. Wykracza, bowiem poza cel, jakiemu ma służyć – ochronę zdrowia i godności lekarza dentysty. Reklama jest bowiem podstawową formą komunikacji marketingowej z pacjentami, która pozwala zbudować wizerunek lekarza. To właśnie reklama kształtuje świadomość istnienia marki. O reklamie usług medycznych w Internecie pisaliśmy już tutaj.

STAN FAKTYCZNY

Powyższe stanowisko Trybunał Sprawiedliwości UE (TS) zajął 4 maja 2017 r. w sprawie belgijskiego dentysty Luca Vanderborghta, który umieścił informacje o świadczonych przez siebie usługach leczenia ust i zębów na tablicy informacyjnej, na której wskazał: swoje nazwisko, zawód dentysty, adres strony internetowej i numer telefonu do gabinetu. Ponadto lekarz stworzył stronę internetową, na której informował pacjentów o rodzajach zabiegów, które wykonywał w swym gabinecie. Opublikował też kilka ogłoszeń o świadczonych usługach medycznych w lokalnej prasie. Skargę na dentystę złożyło stowarzyszenie zawodowe belgijskich lekarzy dentystów, a w konsekwencji zostało wszczęte postępowanie karne.

 

Cały artykuł autorstwa Sławomira Molędy oraz Natalii Dyda z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy dostępny jest  na prawo-medyczne.info