Minister Zdrowia planuje zmiany w przepisach dot. zakupów w hurtowniach farmaceutycznych

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym Ministerstwo Zdrowia planuje poszerzyć katalog podmiotów uprawnionych do zakupów w hurtowniach farmaceutycznych.  Zmiany rozporządzenia wynikają głównie z konieczności uaktualnienia obecnych przepisów, w których znajdują się pojęcia nieobowiązujące już w polskim porządku prawnym.

Według projektu rozporządzenia w hurtowniach farmaceutycznych będą mogły dokonywać zakupu m.in. domy pomocy społecznej, domy dziecka, schroniska dla bezdomnych, izby wytrzeźwień oraz zakłady lecznicze dla zwierząt.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu ograniczyć liczbę wystawianych zapotrzebowań na produkty lecznicze, które podlegają realizacji w aptekach ogólnodostępnych.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12344851


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com