Newsletter “Ustawa o zawodzie farmaceuty”

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy ma przyjemność zaprezentować Państwu Newsletter zawierający zestawienie najistotniejszych zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty (dalej jako: „ustawa”).

Ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi bardzo istotny akt prawny, szczególnie z punktu widzenia branży farmaceutycznej, bowiem w sposób kompleksowy reguluje kwestie dotyczące uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Zasadniczym celem ustawy o zawodzie farmaceuty jest zrealizowanie postulatów zawartych w „Polityce Lekowej Państwa 2018–2022” w zakresie, w jakim dotyczą one spraw związanych z usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego farmaceuty.

Wprowadzone regulacje wpłyną nie tylko na zwiększenie roli przedstawicieli zawodu farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej, ale również na możliwość kompleksowej opieki farmaceutycznej.

Ustawa weszła w życie dnia 16 kwietnia 2021 r.

Życzymy przyjemnej lektury!

 

ZOBACZ NEWSLETTER 

 


Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl