Planowane zmiany dot. monitoringu środków ochrony osobistej wykorzystywanych w podmiotach leczniczych

Dnia 1 kwietnia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Nowelizacja rozporządzenia w § 2 pkt 3 zmienia zakres danych dotyczących środków ochrony osobistej wykorzystywanych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem szczegółowy zakres informacji, przekazywanych przez usługodawcę do SEZOZ i gromadzonych w tym systemie obejmuje w przypadku usługodawcy będącego podmiotem leczniczym w odniesieniu do: środków ochrony osobistej, o których mowa w części II załącznika do rozporządzenia:

 • liczbę sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych przez usługodawcę w dniu złożenia raportu;
 • liczbę sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych przez usługodawcę w celu ochrony osobistej od dnia złożenia ostatniego raportu; w przypadku składania pierwszego raportu należy podać liczbę sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych przez usługodawcę w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Według wykazu wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej zawartych w załączniku do projektowanego rozporządzenia katalog środków ochrony osobistej obejmuje:

 1. Kombinezon chroniący przed czynnikami infekcyjnymi;
 2. Półmaskę filtrującą o klasie ochrony FFP2 lub równoważnej;
 3. Półmaskę filtrującą o klasie ochrony FFP3 lub równoważnej;
 4. Maskę medyczną;
 5. Rękawice ochronne / medyczne jednorazowego użytku;
 6. Przyłbicę ochronną;
 7. Gogle lub okulary ochronne;
 8. Fartuch ochronny;
 9. Osłony nóg chroniące przed czynnikami infekcyjnymi.

Zmiana umożliwi monitorowanie stanów magazynowych oraz wielkości zużycia środków ochrony osobistej w podmiotach leczniczych, co pozwoli na właściwe zarządzanie środkami ochrony osobistej z uwzględnieniem potrzeby usługodawców (np. przez tworzenie i udostępnianie asortymentu rezerw strategicznych lub regulacje w zakresie obrotu takimi środkami). Wykaz środków ochrony osobistej, stanowiący część II załącznika do rozporządzenia, dostosowano do przyjętej nomenklatury i podstawowego asortymentu stosowanego w celu ochrony przed czynnikami infekcyjnymi. W ocenie resortu wskazane zmiany pozwolą na podejmowanie właściwych działań w zakresie kreowania polityki zdrowotnej państwa.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358303/katalog/12866303#12866303


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl